צמחים בקוסמטיקה

צמחים תמיד מילאו תפקיד חשוב בקוסמטיקה וברפואה - עוד בימי קדם. ההוכחות לכך נמצאות בעבודותיו של קלסוס, שחי במאה הראשונה לפני הספירה. מדענים מפורסמים אחרים כגון בירוני, הרמב"מ, דיוסקורידס, גלן, אבו עלי אבן סינא (אביסינא), פאראצלסוס ואחרים, פעלו גם הם בתחום זה.

בעת העתיקה ובימי הביניים, צמחים היו המקור העיקרי למוצרי קוסמטיקה ולתרופות.

תפקידם של הצמחים כחומר גלם לתרופות ולקוסמטיקה הצטמצם עם התפתחותן של טכנולוגיות עיבוד פחם ושמן.

במובנים רבים, הצמצום בתפקידם של הצמחים נבע גם מהעובדה שפעולות החיפוש, האחסון וההפקה של הרכיבים הדרושים מצמחים היו יקרות יותר מעיבוד של חומרי גלם שהופקו ממאובנים, וסינתוז החומרים הדרושים מתוצרי עיבוד זה.

אולם הודות להתקדמות במחקר ובשימוש בצמחים, תפקידם בתחומי הרפואה והקוסמטיקה התרחב שוב במידה משמעותית.

בין היתר, הדבר נובע מכך שרכיבים המופקים מצמחים הם נקיים יותר מאלה המסונתזים מחומרי גלם מאובנים. יש לציין שהשימוש בקוסמטיקה טבעית ובתרופות אינו סותר זה את זה. אביסינא אמר שיופי ובריאות הם בלתי נפרדים. רכיבים צמחיים וסינתטיים יכולים להתקיים יחד, באופן מושלם, במוצר אחד. בדרך כלל, הם משלימים זה את זה. הפיתוחים של חברת HiLee BioCosmetics עושים שימוש בעיקרון זה.

חומרי הגלם המשמשים אותנו הם צמחים הגדלים בישראל ובאזורים אחרים בעולם. רובם מגיעים מהרי סייאן במרכז אסיה, שלפי אונסק"ו מהווים אחד מהאזורים האקולוגיים הנקיים ביותר בעולם.

צמחים בקוסמטיקה